S02 och Bästkusten och tankar kring RIG i Helsingborg

Tack S02 för en trevlig dag men massor av frågor och intressant tänk. Samarbete, prestigelöshet, progression och mycket annat. Jag är övertygad om att ni kommer komma långt inom klubben och med ert samarbete med Göteborg Sim. Lycka till!

Ibland blir det stormar i vattenglas när självutnämnda tyckare luftar sina åsikter. I veckan har Bosses Hultén kritiserat övergångar till Helsingborg Simsällskap. Frågan handlar om RIG-simmare som valt att byta klubb till Helsingborg Simsällskap. Även Helsingborg som lämplig plats för RIG diskuteras.

Innan beslutet om att Helsingborg skulle få RIG gjordes ett grundligt urvalsarbete. Bland annat med utgångspunkt i PG Falströms studie angående gemensamma nämnare och faktorer som har betydelse för den idrottsliga utvecklingen:
• En kultur präglad av tydlig struktur
• Helhetssyn på den idrottande individen
• God fysisk träningsmiljö
• Tränarnas kompetens
• Träningsgruppens sammansättning och samverkan

För den som är intresserad råder jag er till att läsa studien i sin helhet. http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/forskning/goda-idrottsliga-utvecklingsmiljoer.-fou-2016_6.-webversion.pdf

Viktigt att poängtera är att det är Helsingborg som stad och Filbornaskolan som fått uppdraget att driva RIG. Att ha ett RIG medför stora krav från RF på utföraren, Helsingborg stad, och på specialförbundet, Svenska Simförbundet. Verksamheten följs upp 2 gånger per år och där ventileras alla frågor som har med verksamheten att göra

Utan att gå in på alla detaljer kan jag nämna att klubbytet antagligen inte hade blivit av om simmarnas tränare hade fortsatt i deras moderklubb. Men eftersom tränaren valde att byta miljö, blev det naturligt för simmarna att byta klubb. Valet föll Helsingborg. Att, som skribenten menar, förbjuda RIG-simmare att byta klubb till den klubben som handhar RIG:et är varken utvecklande för simmarna, eller lagligt i Sverige. Svensk Simidrott ser gärna att simmare på RIG och NEC och även NIU kommer från flera olika föreningar som kan dra nytta av att ha simmare på ett center. DET är utvecklande för alla. Svensk Simidrott strävar efter att detta ska kunna bli en verklighet utan förbud.

Den stora frågan är hur vi, både Svensk Simidrott och SES, kan stötta mindre klubbar att kunna behålla sina tränare långsiktigt och sina simmare till den nivå de klarar av? Denna fråga lägger vi vår energi och kraft på, för att utveckla Svensk Simidrott i samarbete med SISU.