Svensk simning död om 20 år?Kommentarer till Bosses och Thomas podd

Nej Thomas och Bosse jag tycker inte att ni är griniga gubbar. Ni har många bra synpunkter och sätter tummen på viktiga frågor MEN vissa saker bör ni ta reda på fakta i målet innan ni pratar om. Men förstår att ni är ute efter diskussion. Personligen önskar jag mer diskussion, men det bör ju ske under ordnade former med fakta som grund. Thomas nämner några incitament som är grunden till profetian ”Svensk simning död om 20 år” 1. ”Simskolan stryps på för många ställen (privata och kommunala aktörer)inkomstkälla och rekryteringsbas” Detta kan stämma på vissa orter, men om vi lyfter blicken och ser till hur det ser ut i hela Sverige, så ser bilden annorlunda ut. Svenska Simförbundet tar årligen in årsrapporter från alla våra medlemsföreningar. Dessa rapporter ger oss bra statistik för att se hur våra olika verksamhetsområden utvecklas. När det gäller simundervisning i föreningsregi, så har utvecklingen de senaste åren varit väldigt positiv. Andelen föreningar som bedriver simundervisning har sedan 2015 ökat från att 66 % av våra föreningar bedriver simundervisning till att 70 % gör det. Antalet barn inom verksamheten, har ökat med drygt 6500 personer under samma period. Samtidigt är vi medvetna om att det lokalt kan finnas den problematik som beskrivs och här gör vi allt vi kan för att ge våra föreningar det stöd som de behöver. 2. ”Få klubbar äger simhallarna då andra aktörer tagit över Anläggningsgruppens betydelse går inte att underskatta. Vi har hamnat i bakvattnet gentemot andra idrotter. För två år sedan lades anläggningsgruppen ned. ” Anläggningsgruppen lades inte ner, utan gjordes istället om till ett kompetensnätverk. En orsak till detta var att det i anläggningsgruppen fanns svårigheter då deltagarna hade olika särintressen/affärsintressen vilket blev tydligt i deras rådgörande roll. Nätverket har även utökats med första kvinnan, Annika Edin, som också ingår i RFs anläggningsråd. Att säga att simidrotten hamnat i bakvattnet mot andra idrotter är fel. Simning, gymnastik och ishockey/konståkning är idrotter som ofta framhävs som proaktiva i anläggningsfrågan och som också var mest delaktiga i RF:s anläggningsarbete kopplat till valet i år. Att säga att anläggningsfrågan inte längre är prioriterad inom svensk Simidrott är fel. Om man läser Strategi 2025, kan man se att ”idrotten och samhället” är ett strategiskt område. Ett av de övergripande målen är ”genom fler ändamålsenliga anläggningar och bättre utnyttjat bassängutrymme har vi bättre förutsättningar till livslångt idrottande”. 3. ”Vi är en barnidrott. För få vuxna som fortsätter. Beror på utveckling och ekonomi. Varför ska juniorer och seniorer simma samtidigt? Var finns forum att diskutera och var finns kompetensen? Är detta inte ett problem? Den övergripande diskussionen finns inte överhuvudtaget. Sjukdomsinsikten är i princip noll.” Om man tittar över tid så har faktiskt antalet äldre simmare ökat snarare än minskat. På medellång och kort horisont så har det inte skett någon minskning utan snarare legat still enligt den statistik för långbane-SM som Kenneth tagit fram. Att säga att det inte finns någon sjukdomsinsikt gällande detta, eller att det inte diskuteras är helt felaktigt. I Strategi 2025 är livslångt idrottande ett fundament, där vi har en utvecklingsmodell som vill ge plats för alla simidrottare, oavsett ålder, förutsättningar eller ambitionsnivå. I det strategiska området ”livslång simidrott” kan man utläsa att en målbild är ”Fler börjar och stannar kvar i vår verksamhet där alla utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och kan välja att simidrotta för att det är roligt, för att må bra, eller satsa för att nå den yttersta eliten” 4. ”SLS och deras koppling till simkunnighet. Många kopplar ihop simkunnighet med Svenska Livräddningssällskapet. Vi borde äga denna fråga. ” ”Vi arbetar strategiskt för att äga simkunnighetsfrågan, men vårt mål är inte att göra exakt samma sak som Svenska Livräddningssällskapet. Svensk Simidrott är inte intresserade av att ta fram drunkningsstatistik, utan gör undersökningar rörande simkunnigheten i landet. Att SLS skulle ha en starkare koppling till simkunnighet än Svenska Simförbundet är på flera sätt ett märkligt påstående. Jag skulle snarare säga att de har en starkare koppling till drunkningsstatistik och livräddning, vilket känns helt logiskt. Vår ambition är att koppla ihop simkunnighet med glädjen det innebär att kunna behärska vattnet, som i sin tur medför att du kan ha roligt i vattnet och kan vara en del av den gemenskap det innebär att kunna simma. I vår Strategi 2025 tydliggörs också vår vision som är ”Svensk Simidrott i världsklass i ett Sverige där alla kan simma”. Denna vision är vad vi strävar mot och önskar att uppnå gemensamt. Simkunnigheten är med andra ord högt prioriterad för Svensk Simidrott. 5. ”Vårt tävlingsprogram, felplaceringar av ex ute- och inne-SM, fel att juniorer och seniorer simmar ihop på SM (då ser man inte hur illa det är med seniorerna). Sker ingen fortlöpande dialog kring detta. Finns ingen diskussion. Sitter en person på SF och bestämmer detta. Tävlingsfria månader? Vi kör slut på allt och alla.” Den stora frågan är om vi vill ha kvar SM i dess nuvarande form? Thomas och Bosse vill att SM på sommaren placeras i augusti, efter det internationella mästerskapet (EM, VM, OS). Med det finns en uppenbar risk att färre landslagssimmare kommer att delta. Det leder till att sim-SM förlorar den relativt höga status som tävlingen idag har vilket kan ge ett sämre mediaintresse. Nuvarande placering av SM på sommaren är dels för att synka med SM-veckan vilket i sig är en viktig aspekt rent massmedialt men framförallt möjliggör placeringen att, efter några veckors ledighet, tidigt kunna börja grundträna i 50 m-bassäng. Med en start på kortbanesäsongen, i just långbana, redan i slutet av juli finns goda förutsättningar att dels få med sig den långbaneträning man genomfört under försommaren men även gott om tid för simmar-Sverige att förberedda sig för ett SM i månadsskiftet oktober/november. När det gäller tävlingsplaneringen i stort finns det varje månad utlagda utvecklingshelger som är låsta för just tävlingar men möjliggör återhämtning eller träning. Ett arbete för att ta fram en ny säsongsplanering påbörjas i och med GP i Malmö. Gruppen som kommer jobba med detta är utsedd och kommer från olika delar i landet och från olika nivåer. 6. ”Strategiska beslutet om att slå ihop regioner. Förödande konsekvenser. Gick från 25 distrikt. Svårt att få ihop tillräckligt simintresse i alla distrikt istället för att titta på vad det verkliga problemet var. Omöjligt för storregionerna att jobba ute på fältet.”Många simmare - många föreningar. Få föreningar - få simmare. Hade det varit bättre att vi hade kvar en hel del distrikt som endast existerade på papper och som på sin höjd hade ett årsmöte, en gång per år? Vid årsmötet 2010 gick vi från 18 till 7 distrikt. Många föreningar är inte ett självändamål. Vi ska ha föreningar överallt där det finns simhallar, dvs. så att vi täcker hela Sverige, och de föreningar vi har ska vara väl fungerande. 7. Mer offensiv i media, vi är inte tillräckligt attraktiva. Hur många artiklar skickas ut från klubbar och förbund. När det gäller synligheten i media så är det alltid en önskan och strävan att vi ska synas så mycket som möjligt. En utmaning för oss som idrott är att skapa intresse över hela året för vår idrott, vi har inte förmånen att ha TV-sända ligor och återkommande tävlingar under året som några av de idrotter som syns mest i media har. Vi gör mätningar av vår synlighet jämfört med de någorlunda liknande idrotterna friidrott, orientering och gymnastik, och där kan vi se att vi syns mest i media av dessa idrotter. Att Sarah Sjöström ger oss mycket publicitet är naturligt efter hennes framgångar, men vi arbetar aktivt med att också profilera våra andra simidrottare i media. Vi har kontinuerlig kontakt med all svensk media gällande vår planering och ger förslag på intressanta uppslag till artiklar. Att skicka ut färdiga artiklar är i detta fall inte det mest effektiva sättet att kommunicera eller få publicitet. Genom ett proaktivt mediaarbete i bl a simkunnighetsfrågan har vi också haft förmånen att få lyfta denna fråga i morgonsofforna både hos SVT och TV4 de senaste åren. Vad tycker du? Kommentera gärna och kom med konstruktiva tankar!
Visa fler inlägg